What we do?

 

 

 

Church Planting

Crkva u Silbašu

Osnivanje crkve u SilbašuJedan od naših ciljeva je osnivanje lokalnih crkava. Božjom milošću, osnovali smo jednu crkvu u Silbašu, selu u kojem živimo.
Pre tri godine, u susednom mestu smo imali konferenciju za pastore i šatorsku evangelizaciju, gde smo i pomagali jednoj crkvi. U isto vreme, posetili su nas prijatelji iz Novog Sada. U toku razgovora sa njima, saznali smo da se iz Novog Sada u naše selo preselio jedan nanovorođeni bračni par. Taj isti par smo pozvali na evangelizaciju i konferenciju koja se održavala u šatoru.
Možemo reći da je sve time i počelo. Posle nekoliko poseta, shvatili smo da je vreme da osnujemo lokalnu crkvu. U to vreme, nanovorođenje je doživela i kćerka istog bračnog para, a počeli smo i redovno da se sastajemo u našoj kući. S vremena na vreme, imali smo i nove posetioce iz sela što nas je navelo da razmišljamo o iznajmljivanju nekog prostora. Uspeli smo iznajmiti prostoriju u Vartogasnom domu, gde smo počeli sa redovnim održavanjem bogosluženja, evangelizacija i drugih aktivnosti.
Od tada, ljudi iz našeg susedstva su počeli da nas doživljavaju kao crkvu, ali za neke je bilo čudno da se crkva sastaje u Vatrogasnom domu. To je bio razlog što smo, u maju 2008. godine, kupili zgradu sa placem površine 1000 m². Na placu se nalazla kuća sa šest prostorija i salom od 22x4m, koju sada koristimo za potrebe crkve (bogosluženja, dečiji kampovi, misijski rad, seminari, konferencije, evangelizacije i izdavaštvo).
Glavne popravke na zgradi su odrađene. Ali, ostalo je još puno toga da se doradi i treba još puno finansija za kompletan završetak radova. Kapacitet sale je 100-130 ljudi. U toku uskršnjih praznika 2009. godine, imali smo krštenje novih obraćenika.
Zahvaljujući Gospodnjoj pomoći, Božja reč se širi i rad u Božjem kraljevstvu napreduje.