Vydavateľstvo

 

 

 

Riaditeľ

Miroslav Čobrda

Stručný životopis:

Porodica ČobrdaNarodený 10.04.1979 v Novom Sade.

Obrátil sa 07.07.1993 v osade Pivnica, kde aj žije.

Pokrstený ponorením 10.07.1994 sa stal členom Apoštolskej cirkvý miestneho zboru ,,Kresťanské Bratstvo“

Od 1994-1997 bol zapojený do práce s deťmi a dorastencami.

1997-2000 študuje na vyššej teologickej škole ,,Protestantský Teologický Inštitút «Žatva»Novi Sad.“

V októbri 2000 je ordinovaný za kazateľa vedúcimi bratmi Protestantskej Evanjelikálnej cirkvi vo Vojvodine.

Je zapojený do vodcovstva cirkvi v miestnom zbore, pracuje s mladými a slúži ako cestujúci kazateľ.

V roku 2004 sa oženil s Miluškou.

2005 bol ustanovený ako zástupca pastora miestneho zboru v Pivnici.

2007 sa stal riaditeľom Syloam press-u a slúži ako cestujúci kazateľ s Miroslavom Ficom.

V Roku 2007 sa mu narodila dcérka Sára.