Vydavateľstvo

 

 

 

Ciele

Zvestovanie evanjelia a vystrojenie duchovných pracovníkov prostredníctvom kníh

CielePoslanie vydavateľstva Syloam je, aby produkovalo dobré duchovné knihy, ktoré pomôžu pastierom(vedúcim), duchovným pracovníkom a členom rôznych cirkví, aby boli ešte horlivejší a lepší pracovníci pre kráľovstvo Božie, aby ich zbory rástli na slávu Božiu.

Syloam vydáva knihy, ktoré povolávajú do akcie, povzbudzujú, vyučujú a pomáhajú kresťanom, aby vstúpili do povolania, ktoré je pre nich dané od Boha. Väčšina autorov, ktorých knihy tlačíme, sú svetovo známi , dynamickí kazatelia a spisovatelia. Každá kniha má posolstvo, ktoré má za cieľ vybudovať vieru, zapáliť vášeň po Kristovi a povzbudiť veriacich v Srbsku a susedných krajinách k plneniu Božieho povolania.

Vydávame knihy s obsahmi, ktoré nie sú príliš populárne, ale sú veľmi potrebné. Napríklad z edície ,,Za život” je kniha: „Samovražda - Ako vedieť, že vaše dospievajúce dieťa je ohrozené.“

Otvorení sme k spolupráci so všetkými evanjelikálnymi cirkvami, letnično-charizmatickými cirkvami a s inými vydavateľmi. Taktiež sme otvorení spoločným projektom v Srbsku a v susedných štátoch.