Partnerstvo

 

 

 

,,Čím je väčšia vízia, tým je potrebné mať viac ľudí, aby sa naplnila!“

PartenrstvoNaša misia si uvedomuje potrebu viacerých spolupracovníkov, aby sme úspešnejšie šírili kráľovstvo Božie.

Potrebujeme partnerov – ľudí, ktorí spolu s nami budú mať účasť na kázaní evanjelia (Fil.1:5,7).

Milý čitateľ, môžeš mať aj ty účasť na našej službe a môžeš sa podieľať na všetkých našich výsledkoch a plodoch našej práce, nasledujúcim spôsobom:

  1. modlitbou za nás
  2. zúčastnením sa na našich akciách
  3. finančnou pomocou

“Evanjelium je zdarma, ale kázanie evanjelia nie je, ono si vyžaduje mnoho odriekania a rôzne prostriedky.“

Syloam je financované z dobrovoľných príspevkov, ktoré dávajú miestne zbory a veriaci, ktorým slúžime. Nemáme stálych sponzorov alebo nejaké dotácie. Za všetky finančné potreby sa modlíme a veríme, že Pán vnukne svojim deťom, aby nás aj finančne požehnali. (Fil.4:1014; 2Kor.9:8-13).

Držíme sa princípu, nikdy nehľadať od ľudí, ale ak niekomu vnukne Pán, aby nás požehnal, s vďačnosťou prijmeme každé požehnanie.

Keď dávate peňažný príspevok, prosíme vás zdôraznite, na ktorý účel ho máme použiť.

V rámci Slovenska:

Adresa:
Zhorínska 58,
84103 Bratislava
IČO: 37936832
Právna forma: Občianske združenie
Číslo účtu: 2621551744/1100 (Tatra banka, a.s.)
SYLOAM - Kresťanská medzinárodná misia

V rámci EU:
IBAN: SK03 1100 0000 0026 2155 1744
SWIFT-BIC: TATRSKBX

Z ostatných krajín:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie
3 SK - 811 06 Bratislava 1
Slovakia, Europe Union
account No: 2621551744 / 1100
name of account: SYLOAM - Kresťanská medzinárodná misia

Syloam

Ak by si chcel hocijakým spôsobom spolupracovať s nami, ozvi sa nám na mail: syloam (zavináč) syloam . org
alebo kontaktuj predsedu na mob. čislo +381 64 3430817

Ak sú Vám blízke naše ciele, sympatizujete s hodnotami na ktorých stojí naša práca, môžete podporiť našu činnosť venovaním 2% z vašich daní, stiahnite si nasledovné tlačivá a pokyny.

Informácie a pokyny

Tlačivo pre fyzické osoby, typ A

Tlačivo pre fyzické osoby, typ B

Tlačivo pre právnické osoby