Partnerstvo

 

 

 

«Čim je veća vizija, tim je potrebnije više ljudi da je ispune!» «Čim je veća vizija, tim je potrebnije više ljudi da je ispune!»

PartenrstvoNaša misija je svesna potrebe za još većim brojem saradnika, da bismo efikasno širili carstvo Božije.

Imamo potrebu za partnerima-ljudima koji će zajedno sa nama imati udeo u propovedanju evanđelja (Fil.1:5,7).

Čitaoče, možeš imati udela u našoj službi i možeš biti zaslužan za sve naše rezultate i plodove na sledeći način:

  1. molitvom za nas
  2. učestvovanjem u našim akcijama
  3. finansijskim pomaganjem

“Evanđelje je besplatno, ali propovedanje evanđelja nije, ono zahteva mnoga odricanja i sredstva.»

Syloam se finansira od dobrovoljnih priloga, koje daju lokalne crkve i vernici kojima služimo. Nemamo stalne sponzore ili donatore. Za sve finansijske potrebe se molimo i verujemo da će Bog pokrenuti svoju decu da nas finansijski blagoslove. (Fil.4:1014; 2Kor.9:8-13)

Mi se držimo principa da nikad od ljudi ne tražimo, ali ako Bog nekoga pokrene da nas blagoslovi, sa zahvalnošću ćemo primiti svaki blagoslov.