O nás

 

 

 

Naše začiatky:

Our BeginningsSYLOAM vznikol 1995r.,keď študenti biblickej školy sformovali misijný tím na prácu v uliciach, školách atď.…. Zameranie tímu bolo evanjelizačné. Tím pôsobil v Českej a Slovenskej republike, neskôr v SR Juhoslávii.

Syloam bol oficiálne zaregistrovaný v roku 2003 v Slovenskej republike. Jeho hlavným zámerom je pomôcť rozširovať Božie kráľovstvo, ale taktiež pomôcť uvoľniť viac východo - európskych misionárov pre národy vo východnej Európe.

Momentálne pôsobenie Syloamu je zamerané na Balkán.