O nás

 

 

 

Naše vierovyznanie:

BibleApoštolské vyznanie

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a bol pochovaný; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný.

Amen.

Hlásime sa k Lausanskému prehláseniu. (Lausanské prehlásenie prijaté v Lausanne vo Švajčiarsku v roku 1974 na kongrese evanjelikálov, letničných a charizmatikov.)

Taktiež na základe Svätého Písma veríme:
Veríme že je Sväté Písmo (Biblia) Bohom inšpirované a ako také je hlavnou autoritou vo všetkých otázkach viery a morálky. Veríme v Ducha Svätého, darcu života, spolu s Otcom a Synom ho uctievame. Veríme v krst Duchom Svätým. Veríme že Svätý Duch dáva dary na budovanie Kristovej cirkvi. Veríme v Božské uzdravenie a oslobodenie, ktoré nám patrí na základe Kristovej obeti na kríži.