O nás

 

 

 

Naše meno

SylaomKoreň slova:
Syloam: (Hebrejské slovo)-poslaný (od Boha); vodený

V Novej Zmluve sa spomína rybník Syloam (Jan.9:7), do ktorého Pán Ježiš poslal slepého človeka, aby si umyl oči, aby videl. Veríme, že Boh má aj pre nás takú úlohu, aby sme našou službou otvorili oči neveriacim, ktorí sú slepí k duchovným pravdám; lebo nepriateľ diabol nám chce zaslepiť myseľ, aby sme nerozumeli evanjeliu.

Syloam je naddenominačná medzinárodná misia, ktorá je zostavená z kresťanov, ktorí sú členmi evanjelikálnych a letnično-charizmatických cirkví.