O nás

 

 

 

Náš predseda:

Miroslav Fic

Fic MiroslavNarodil sa 06.09.1975 v Humennom; Slovenská republika Vyrastal v rodine, kde bol vedený ku vzťahu s Bohom, od svojich 7 rokov začal pravidelne navštevovať’ cirkev. Ježiša za svojho Spasiteľa prijal v 14 rokoch na jar 1989r. na mládežníckom campe, kde sa ho Boh radikálne dotkol. V lete toho istého roku bol pokrstený vo vode, ponorením. Okamžite začal kázať evanjelium na uliciach, školách, ….

V roku 1993 so svojimi priateľmi pomáha zakladať’ zbor, v ktorom bol aktívne zapojený do vedenia. Po ukončení strednej školy odchádza do Čiech, aby študoval Biblickú školu. Už počas školy bol zapojený do misijných aktivít. Po skončení školy sformoval misijnú skupinu, s ktorou pôsobil v Čechách a na Slovensku.

V lete 1995 s misijnou skupinou odchádza do SR Juhoslávie. Na Boží pokyn tu ostáva pomáhať miestnej cirkvi.

V 1997 roku sa v Subotici (v Srbsku) oženil so Snežanou(narodila sa 1971 v Subotici – Srbsko. Taktiež vyrastala v kresťanskej rodine. Bola aktívne zapojená do miestnej cirkvi). Po svadbe odchádzajú na Slovensko, kde 2 roky pomáhali pri budovaní rómskych zborov.

V 1999 prenechávajú rómsku službu a vracajú sa do Mirovho rodného mesta, kde pôsobili až do svojho odchodu do Srbska v r.2003, kde dnes aktívne vykonávajú misijnú prácu.

Spolu majú 2 deti Patricka (1999) a Dávida (2000).