Izdavaštvo

 

 

 

Ciljevi

Širenje Evandjelja i opremanje duhovnih radnika putem štampanih materijala.

CiljeviSyloamovo poslanje od Boga je da izdaje dobru duhovnu literaturu, koja će pomoći pastirima, duhovnim radnicima i članovima raznih crkava da budu još više revniji i bolji radnici u carstvu Božjem, da njihove crkve rastu i napreduju na slavu Božju.

Syloam izdaje knjige koje izazivaju na akciju, ohrabruju, poučavaju i osposobljavaju hrišćane da stupe u njihovu Bogom danu sudbinu i poziv.

Većina autora koje objavljujemo su svetski poznati i dinamični govornici i pisci.

Svaka knjiga ima poruku čiji je cilj da izgradi veru, razbukti strast za Hrista i za ispunjenje Božije svrhe u životima vernika u Srbiji i okolini.

Izdajemo knjige sa temama koje i nisu previše popularne, ali su jako potrebne, na primer iz edicije “Za život” je knjiga Samoubistvo- da li znam sve o svom tinejdžeru.

Otvoreni smo za saradnju sa svim evanđeoskim crkvama i drugim izdavačima, takođe smo otvoreni za zajedničke projekte u zemlji i okruženju.