Derek Prince - Božji lek za odbačenost

Autor: Derek Prince
Naziv: Božji lek za odbačenost
str. 84;
format: B6;
Izdavač: syloam

Opis:
Odbačenost je uobičajeno iskustvo, koje može da izazove trajne, duhovne povrede. Autor, Derek Prince, otkriva kako se odbačenost nalazi u korenu mnogih problema, kao što su zavisnost, problematični međuljudski odnosi, buntovništvo i depresija....

 

Izdanja

John Bevere - Sotonska zamka

Autor: Derek Prince
Naziv: Život po veri
str. 160;
format: A5;
Izdavač: syloam

Opis:
Pokretna snaga, obećanja, sila vere – sve to su istražena područja u ovoj pronicljivoj knjizi. Derek Prince daje odgovore na sva tvoja pitanja o veri, kao što su: Šta je vera? Kako mogu da živim život vere, u praktičnim situacijama? Kako moja vera može da raste ojačana? Isto tako, on objašnjava kako da: odmah primiš ono šta moliš, koristiš duhovne darove, uživaš u izobilju i punini života...