Čo robíme?

 

 

 

Pomáhanie cirkvám

Navštívili sme mnohé zbory vo Vojvodine, na strednom Srbsku, Chorvátsku , v Bosne a Hercegovine, kde Boh predivnými spôsobmi potvrdzoval svoje slovo. Mali sme evanjelizácie pod stanom, v kultúrnych domoch, na školách, v cirkevných budovách a po domoch.

Správa: Osijek-evanjelizáciaPeniaze, ktoré sa vyzbierali na pastorskej konferencii Syloam, sa dali organizátorom stanovej evanjelizácie.

Evanjelizácia sa uskutočnila v čase od 01 - 03. 06. 2007. Organizátormi boli miestna cirkev z Osijeku « Slovo Života» a misia. Dosť ľudí prišlo na základe osobného pozvania, s ktorými sa dennodenne stretávajú. Každodenne bolo účastných okolo 70 až 100 ľudí. Každý večer niekoľko osôb vyšlo dopredu, aby prijali spasenie. Počas bohoslužieb boli ľudia často aj uzdravovaní.

Ľudia, ktorí boli na stanovej evanjelizácií(10-15) začali navštevovať zbor alebo sú v kontakte s členmi zboru.

Program bol nasledovný: Kapela «Yadah» s evanjelizačnými piesňami, film »Život po smrti»; kapela «Hagio» so skečom «nový život», chvály, kázanie... V sobotu po slove bol koncert s kapelou»Emet» zo Zagrebu.

Na evanjelizácii kázal slovo evanjelista z Anglicka Tim Grant.

Nám zo Syloamu je milé, že sme mohli mať účasť na tejto stanovej evanjelizácii tým, že sme mohli odovzdať nazbierané peniaze od bratov pastorov a duchovných pracovníkov zo Srbska. Týmito prostriedkami boli hradené mnohé náklady evanjelizácie.

«Niečo dobré môže prísť aj zo Srbska!» Aj to je Boží národ, ktorý je schopný vidieť aj za hranice svojej krajiny. Sú to ľudia, ktorí sú ochotní dať aj to málo, čo majú na Božie dielo, aby to Pán požehnal, rozmnožil a použil.(Jan.6:1-14)